Logeren in Vlaanderen
 

Adverteren

Uw advertentie plaatsen op BedandbreakfastVlaanderen.be? Laat uw advertentie ook zien via onze site!


Dit kan met:

- Advertentie op plaatspagina
- Advertentie op provinciepagina
- Advertentie hoofdpagina


Meer info via info@bedandbreakfastVlaanderen.be

Voorwaarden adverteerder:
Wanneer men bij ons een advertentie plaatst gelden de volgende voorwaarden:

- Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u ons toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen. Eenmaal geplaatst kan de advertentie niet meer geannuleerd worden in verband met de geleverde werkzaamheden. Er kan geen geld worden teruggevorderd in dit geval. 

- Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
 * advertenties naar mening van ons aanstootgevend zijn
 * de vakantieverblijven in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
 * het betreffende vakantieverblijf in een verkeerde rubriek is geplaatst.

- U vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.

- U vrijwaart ons volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

- Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden. 

- Tenminste drie weken voor het verstrijken van uw advertentieperiode ontvangt u een factuur voor de nieuwe advertentieperiode. Indien gewenst kan tot aanvang van de nieuwe periode geannuleerd worden.